Miotolan (Furazabol)

Miotolan / Furazabol po raz pierwszy został wyprodukowany pod koniec lat 90 – tych ubiegłego wieku w Japonii. Od tego czasu pojawia się w wielu podziemnych laboratoriach. Jest to steryd pochodzący od DHT, z dobrą wartością anaboliczną, która obniża poziom cholesterolu. Często porównuje się go z Winstrolem, z wielu ważnych powodów: pod względem struktury jest to cząsteczka DHT z grupą 17-alfa-metylową (czyni go to zarówno toksycznym dla wątroby, jak i dostępnym w wersji doustnej, jak wiadomo). Dodatkowo Furazabol nie ma grupy 3 – keto, która jest konieczna do silnego wiązania androgenów, ten brak prawdopodobnie osłabia ogólną ocenę jego androgenności. Podobnie jak Winstrol, Miotolan / Furazabol nie jest w żadnym  stopniu estrogenny, nie aromatyzuje. Zagrożeniem ze strony DHT może być trądzik, łysienie typu męskiego itp. Nie można pominąć ryzyka problemów z wątrobą. Cechą różniącą  jest fakt, że Winstrol niekorzystnie wpływa na wartości cholesterolu, a Furazabol faktycznie je poprawia. W jednym z badań podawanie szczurom furazabolu w dawce dobowej 0,4 mg, 0,2 mg lub 1 mg / osobnika przez 3 miesiące, przyniosło znaczny wzrost w plazminogenie. Jest to  substancja znajdująca się w płynach ustrojowych i osoczu krwi, która po aktywacji staje się enzymem plazminan znalezionym w osoczu, katalizującym rozpad czynników krzepnięcia krwi. Do tego w tkankach płuc szczura doszło do obniżenia poziomu fibrynogenu w osoczu, co znacznie przyczynia się do wydłużenia czasu krzepnięcia krwi. Zaobserwowano także spadek poziomu cholesterolu w osoczu po podaniu Furazabol, co pozwala wysnuć wniosek, że jest to względnie bezpieczny środek doustny. Miesiąc po zaprzestaniu podawania preparatu, zmienione parametry wróciły do normy, jest to powszechna tendencja przy podobnych skutkach ubocznych większości sterydów anabolicznych (zwłaszcza wspomnianego Winstrolu). Jeszcze jedna istotna informacja, Furazabol metabolizuje w organizmie do 16-hydroksyfurazabolu, a następnie jest wydalany z moczem. Obecność tego związku  można kontrolować za pomocą standardowej procedury do badania moczu. Takie badanie jest włączone do ogólnego protokołu testów sterydów anabolicznych stosowanego przez IOC (International Olympic Committee –  Międzynarodowy Komitet Olimpijski).

Działanie

Ten steryd jest dość oryginalny, chociażby ze względu na fakt, że jest dobry w leczeniu hiperlipemii (obniża cholesterol) i to bez wpływania na białkomocz (zapobiega wydalaniu aminokwasów). Furazabol, jako pochodna DHT wydaje się mieć stosunkowo niską zdolność wiązania androgenu, powoduje to brak wpływu na białkomocz. Jeśli porównamy to z jego anaboliczną oceną możemy być zdezorientowani. Dawki zastosowane w badaniu były dość  wysokie jak na steryd, który występuje w 1 mg prezentacji: 1,1 mg / kg / dobę. Oznacza to, że kulturysta o wadze 100 kilogramów musi użyć około 100 mg / dzień. Rozsądny efekt anaboliczny byłby już chyba przy furazabolu w dawce 50 – 100 mgs / dobę. Miotolan może okazać się przyzwoitym sterydem do stosowania w cyklu, w przypadku obaw o cholesterol. Otrzymany efekt anaboliczny będzie podobny jak w przypadku Winstrolu. Przy pomocy jednej pigułki można budować mięśnie i obniżyć poziom cholesterolu. Tyle, że tak naprawdę to około stu tabletek, bo steryd ten występuje w postaci 1 mg. Powstaje pytanie po co robić pigułki w postaci 1 mg, skoro potrzeba około 100 mg / dobę.

Furazabol, jak zostało już powiedziane, nie jest estrogenny. Struktura i brak oddziaływania estrogenowego powoduję, że jest to odpowiedni preparat prekontraktowy. Istnieje tylko niewielkie  ryzyko androgeniczne, więc może okazać się bezpiecznym preparatem zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, choć w tym drugim przypadku nie warto go raczej brać pod uwagę jako samodzielnego anaboliku. Dużym minusem tego preparatu jest jego niska dostępność i koszt.

Podsumowanie

Porównując oba sterydy, zarówno Winstrol jak i Miotolan są pochodnymi DHT z grupą 17-alfa-metylową (czyniąc je zdolnymi do zastosowania doustnego). Nie mają grupy 3-keto, ale za to  bardzo dziwnie wyglądającą strukturę, która sprawia, że oba są bardzo słabymi spoiwami dla AR. Dobrze nadają się do układania w „stos” z silnie wiążącym Trenem. Różnica między tymi sterydami polega na tym, że zamiast grupy 2,3 – pirazolowej obecnej w strukturze stanozololu, Furazabol ma grupę 2,3 – furazanu (stąd nazwa). Możliwością do rozważenia jest sięgnięcie po Winstrol zamiast trudno dostępnego Miotolanu.

Profil

Związek chemiczny: [17-alfa-metylo-5-alfa-androsta-2,3-furazan, 17b-ol]

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Producent: różne labolatoria podziemne

Data wydania: 1989 r.

Skuteczna dawka: 1 – 2 mg / kg masy ciała

Aktywność: około 4 godziny

Czas detekcji: 3 tygodnie

Stosunek anaboliczno / androgenny: 270 – 330: 73 – 94