Delatestryl (Testosteron Enanthate)

Delatestryl to testosteron z wolno działającym estrem enantanowym.

Jest preparatem, który występuje w postaci roztworu olejowego do wstrzykiwań domięśniowych. Dawkowanie i skład są różne, w zależności od producenta. Delatestryl produkuje kilka dużych firm farmaceutycznych, powstaje też w laboratoriach podziemnych. Najczęściej spotykany jest w fiolkach wielodawkowych 5 – 10 ml, dozowanych w stężeniu od 50 mg / ml do 250 mg / ml.

Androgen, czyli „męska” paleta hormonów płciowych, która obejmuje testosteron, dihydrotestosteron, dehydroepiandrostendion (DHEA) i androstendion. Delatestryl zbieżny jest z profilem Testosteronu enanthate.

Delatestryl równie dobrze sprawdza się w cyklach łączenia i cięcia. W zestawieniu z takimi środkami jak Dianabol, Deca – Durabolin czy Trenbolon wspomaga systemy fizjologiczne i promuje masowe zyski. W roli podstawy do cięcia cykli, Delatestryl wspiera mechanizmy fizjologiczne podczas układania w stos ze związkami zorientowanymi na definicję, takimi jak Primobolan, Stanozolol, Oxandrolone lub Oral Turinabol.

Możliwe działania niepożądane po użyciu tego androgenu to: bóle głowy, lęki, depresja, parestezje, zakłócenia libido, zaburzenia płynów i elektrolitów, problemy z krzepnięciem, podwyższony poziom cholesterolu w surowicy, wirylizacja. Inne skutki: hepatis peliosis (rzadka zmiana chorobowa – wylewy krwawe wątroby, najczęściej związana ze stosowaniem sterydów anabolicznych), nowotwór wątroby, nudności, żółtaczka, nadmierne owłosienie, trądzik, czerwienica (nadmiar czerwonych krwinek krwi). Delatestryl może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i zmieniać zapotrzebowanie na insulinę. Zwiększa ryzyko obrzęku z ACTH, kortykosteroidami. Może wpływać na poziom hormonu tarczycy.

Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia żółtaczki, nieprawidłowej funkcji wątroby, obrzęku lub hiperkalcemii. Użytkownicy powinni monitorować czynność wątroby, poziom hemoglobiny, hematokrytu, cholesterolu, wapnia w surowicy, wykonywać badania cholesterolu. Stosowanie wyklucza wcześniejsza choroba serca, nerek lub wątroby. Przerwać w razie podejrzenia choroby zakrzepowo – zatorowej.

Delatestryl często nazywany jest Test Enth lub po prostu Enth. Ceny rynkowe tego preparatu są różne, koszty produkcji są bardzo niskie, więc koszty stosowania powinny być rozsądne.